goethe


"Goethezeitportal"
(= portal epohe Goethea) –
Veliki korak duhovnih nauka u multimedialnu buducnost

Internet otvorio je naukama nove dimenzije naucnog ispitivanja i administracije znanja – to vazi narocito za duhovne nauke. Institut za nemacku filizofiju minhenskog universiteta je svatijo, da je to jedna sansa za jedan projekat, koji je jedinstven u Nemackoj. Pod vodjom Prof. Dr. Jägera, Prof. Dr. Martin Hubera i Dr. Danica Krunic team mladih angazovanih naucnika realizuje gradnju jednog portala o kulturnom periodu za vreme Goethea, razclanjen u strucki i kulturni portal.
 

Sta znaci Goethezeitportal?

Goethezeitportal je jedan prozor u internetu koji upucuje u naj vazniju fazu nemacke duhovne istorije. Literatura i umjetnost: = vreme Goethea. Portal je jedno multimedialno sjeciste izmedju nauke i javnosti, a naucna kompetencija saradnika garantuje uvek isti kvalitet sadrzaja.

Geothezeitportal se rasclanava u jedan kulturni portal i jedan strucni portal. U kulturnom portalu uzimata je u obzir velika vaznost Johanna Wolfganga Goethea za nemacku kulturu. Portal omogucava brzi uvid u vreme Goethea Ovde su prezentovani zivot i rad naj veceg nemackog poeta vezani za slikarstvo, literaturu, muziku, filozofiju i teologiju u periodu oko 1800. U izboru i koncentraciji naucnih informacija Goethezeitportal ima cilj, da postane centar informacije o kulturi za vreme Goethea.

Kulturni portal nije samo koncipiran za naucnike, vec za svaku osobu, koja se interesuje za nasu kulturu. Zbog kombinacije starih kulturnih vrednosti i njihove nove multimedialne prezentacije Goethezeitportal je mesto, gde se kulturni fejeton i duhovne nauke zivo ujedinjavaju.

Pored cuvanja nasih kulturnih tradicija portal moze pruziti mogucnostima interneta jednu platformu za sadasnje kulturne diskurzije na redakcijonalno njegovanim stranama.

Strucni portal sluzi naucnom iztraznom radu i koncentrise se na prikazivanje specijalnog podrucja. Ovaj nivo se stvara pomoci jedne specijalne komunikativne mreze, jednog virtualnog centra informacije, jednog skupa iztraznih podataka i jedne publikacijonske platforme.

Projekat Goethezeitportal je integrisan u centar za elektronsko izdanje u duhovnoj nauci (ZEPL) na Ludwig-Maximilians-Univerzitetu u Minhenu. Ovde se skuplja informacije za elektronsko publiciranje u duhovnim naukama i stvaraju se standardi za sacuvanje podataka i izmenu metapodataka.

 

Ciljevi Goetheportala

Jedan cilj ovog projekta je razvitak jednog novog instrumenta za posredovanja kulture, koji ojacava reprezentaciju nemacke kulture i njen evropski identitet. Nove tehnologije omogucavaju nove nacine kulturne izmjene.

Drugi cilj je modernizacija naucne komunikacije. Komunikacija izmedju naucnika i interesovanim osobama je brzo i eficijentno moguca u internetu. Zbog toga Goethezeitportal se razume kao mesto naucnih publikacija i obracuje se naucnicima na celom svetu da bi stvorili od ovoga portala jednu mrezu naucnog iztrazivanja.

Goethezeitportal stoji za posredovanje i obradjivanje znanja u buducnosti – ovde se obradjuju paradigme i nova strucna komunikacija. 

Minchen, 01.02.2003

Das Fach- und Kulturportal der Goethezeit